Petra van Loosbroek Systeemtherapie

Petra van Loosbroek Systeemtherapie

Petra van Loosbroek werkt sinds 2014 in de geestelijke gezondheidszorg als therapeut. Ze heeft hiervoor de post-HBO-opleiding IAG (Intensieve Ambulante gezinsbehandeling) en de vierjarige Specialistische Opleiding Systeemtherapie afgerond. Tevens heeft ze zich bekwaamd als ACT-therapeut (Acceptance and Commitment Therapie).
Ze werkt daarnaast vanuit huis waar ze een praktijkruimte heeft om haar cliënten te spreken en te behandelen.
Bij een zelfstandige praktijk hoort uiteraard een website om cliënten te werven en te informeren. In overleg is gekozen voor het gebruiksriendelijke WordPress CMS als platform.
Het WordPress-thema Poseidon van ThemeZee is aangepast in de door Petra gewenste indeling, formaat en met een eigen logo.

WordPress plugins
Voor WordPress adepten; de site maakt gebruik van onder meer de volgende plugins:  Statcounter-teller, Tiny MCE advanced, Broken Link Checker en de security plugin WordFence.

Link
Petra van Loosbroek Systeemtherapie & ACT

Reacties zijn gesloten.